Bitcoin v roce 2024: Jak by mohlo spotové ETF zvýšit nebo snížit jeho hodnotu

SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:
5/5 - (1 vote)

Bitcoin je nejpopulárnější a nejvíce obchodovaná kryptoměna na světě. Její cena je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou nabídka a poptávka, technologický vývoj, geopolitické události, regulace a další.

V poslední době se hodně mluví o možnosti vzniku tzv. spotového ETF na Bitcoin, což by mohlo mít velký dopad na trh s touto digitální měnou. Co je to ale spotové ETF, kdo ho schvaluje, kdo ho provozuje a jak by ovlivnilo cenu Bitcoinu? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v tomto článku.

Co je to spotové ETF na Bitcoin?

ETF je zkratka pro exchange-traded fund, což je investiční nástroj, který sleduje výkonnost určitého aktiva nebo koše aktiv. ETF se obchodují na burzách jako akcie a umožňují investorům snadno nakupovat a prodávat podíly v daném fondu. Existují různé typy ETF, například akciové, dluhopisové, komoditní, sektorové, tematické a další.

Spotové ETF na Bitcoin by bylo takové ETF, které by přímo drželo Bitcoin jako své podkladové aktivum. To znamená, že by jeho cena kopírovala aktuální tržní cenu Bitcoinu, nikoli cenu budoucích kontraktů na Bitcoin, které se nazývají futures. Spotové ETF by tedy umožnilo investorům získat expozici na Bitcoin bez nutnosti kupovat a uchovávat samotné bitcoiny, což může být náročné, drahé a rizikové. Spotové ETF by také snížilo náklady na obchodování, zvýšilo likviditu a zlepšilo transparentnost trhu s Bitcoinem.

Kdo schvaluje a kdo provozuje spotové ETF na Bitcoin?

Spotové ETF na Bitcoin ještě neexistuje, protože musí získat schválení od regulačních orgánů, jako je například americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). SEC je federální agentura, která dohlíží na trhy s cennými papíry a chrání investory před podvodnými a manipulativními praktikami.

SEC má pravomoc schvalovat nebo zamítat žádosti o registraci nových ETF, a to na základě různých kritérií, jako jsou ochrana investorů, veřejný zájem, dodržování zákonů a pravidel a další.

V současné době je v USA podáno několik žádostí o schválení spotového ETF na Bitcoin od různých společností, jako jsou například BlackRock, Ark Invest, Grayscale, VanEck, WisdomTree a další. Tyto společnosti by pak provozovaly spotové ETF na Bitcoin jako správci fondu, kteří by nakupovali a prodávali bitcoiny, uchovávali je v bezpečných digitálních trezorech, vydávali a rušili podíly v ETF, vypláceli poplatky a dividendy, zajišťovali účetnictví a reportování a další.

Správci fondu by také spolupracovali s dalšími subjekty, jako jsou autorizovaní účastníci, kteří by vytvářeli a likvidovali velké bloky podílů v ETF, tržní tvůrci, kteří by udržovali likviditu a efektivitu trhu s ETF, burzami, kde by se ETF obchodovalo, a regulačními orgány, kterým by podávali potřebné informace a dodržovali jejich pravidla.

Jak by schválení nebo zamítnutí spotového ETF na Bitcoin ovlivnilo jeho cenu?

Schválení spotového ETF na Bitcoin by pravděpodobně mělo pozitivní dopad na jeho cenu, protože by znamenalo uznání Bitcoinu jako legitimního a regulovaného investičního aktiva. To by přilákalo více institucionálních a malých investorů, kteří by chtěli využít výhod ETF, jako jsou snadnost, bezpečnost, nízké náklady, diverzifikace a daňové výhody. To by zvýšilo poptávku po Bitcoinu a tím i jeho hodnotu. Někteří analytici odhadují, že schválení spotového ETF na Bitcoin by mohlo zvýšit jeho cenu až o 50 % nebo více.

Na druhou stranu, zamítnutí spotového ETF na Bitcoin by mohlo mít negativní dopad na jeho cenu, protože by znamenalo další zpoždění nebo neúspěch v integraci Bitcoinu do tradičního finančního systému. To by zklamalo a odradilo některé investory, kteří by prodali své bitcoiny a hledali jiné možnosti. To by snížilo poptávku po Bitcoinu a tím i jeho hodnotu. Někteří analytici odhadují, že zamítnutí spotového ETF na Bitcoin by mohlo snížit jeho cenu až o 20 % nebo více.

Závěr

Spotové ETF na Bitcoin je investiční nástroj, který by umožnil investorům snadno a bezpečně investovat do Bitcoinu bez nutnosti kupovat a uchovávat samotné bitcoiny. Spotové ETF na Bitcoin ještě neexistuje, protože musí získat schválení od regulačních orgánů, jako je SEC, která zatím nevydala žádné rozhodnutí.

Schválení nebo zamítnutí spotového ETF na Bitcoin by mohlo mít velký dopad na jeho cenu, a to buď pozitivní nebo negativní, v závislosti na reakci trhu a investorů. Cena Bitcoinu je také ovlivněna mnoha dalšími faktory, jako jsou nabídka a poptávka, technologický vývoj, geopolitické události, regulace a další. Proto je důležité sledovat vývoj na trhu s Bitcoinem a být připraven na možné změny.

Dále by vás mohlo zajímat:

SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:

PŘIDEJ KOMENTÁŘ