Začátečnický průvodce: Jak správně a bezpečně investovat do akcií?

SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:
5/5 - (2 votes)

Investovat do akcií je způsob, jak zhodnotit své peníze a dosáhnout svých finančních cílů. Investovat do akcií znamená nakupovat podíly v různých společnostech, které jsou obchodovány na akciových trzích. Tím se stáváte spolumajitelem těchto společností a můžete profitovat z jejich růstu a výplaty dividend. Investovat do akcií však také znamená nést určitá rizika, protože hodnota akcií se může kdykoli změnit v závislosti na tržní situaci, hospodářských výsledcích společností a dalších faktorech. Proto je důležité se dobře informovat a naučit se základy investování, než začnete.

V tomto článku vám ukážeme pět kroků, jak začít investovat do akcií.

 1. Vyberte si, jak chcete investovat

Existuje několik možností, jak investovat do akcií, které se liší podle toho, kolik času a úsilí chcete investování věnovat, jakou máte toleranci k riziku a jaké jsou vaše investiční cíle. Některé z možností jsou:

 • Investovat do podílových fondů: Podílové fondy jsou kolektivní investiční nástroje, které shromažďují peníze od mnoha investorů a investují je do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo komodity. Podílové fondy jsou vhodné pro začátečníky, protože nabízejí diverzifikaci, profesionální správu a snadný přístup. Nevýhodou je, že podílové fondy účtují poplatky za správu a nákup nebo prodej podílových listů.
  • Kde začít?
   • J&T OPPORTUNITY – český fond, který vede známý investiční manažer Michal Semotan a kde lze investovat již od 1000 Kč a v 5. letém horizontu poráží index S&P 500.
 • Investovat do ETF: ETF (exchange-traded funds) jsou podobné podílovým fondům, ale jsou obchodovány na burze jako akcie. ETF sledují určitý index nebo koš aktiv, jako je například S&P 500 nebo MSCI World. ETF jsou levnější než podílové fondy, protože mají nižší poplatky a daňové náklady. ETF také umožňují snadnou změnu strategie nebo alokace aktiv.
  • Kde začít?
   • Pro bezúdržbové a jednoduché pravidelné investování do akcií doporučujeme českou investiční platformu Portu, která patří pod investiční banku WOOD & Company
 • Investovat přes robo-advisory platformy: Robo-advisory platformy jsou online služby, které využívají algoritmy a umělou inteligenci k vytvoření a správě vašeho investičního portfolia. Robo-advisory platformy vám pomohou určit váš profil investora, navrhnout vám vhodné portfolio složené z ETF nebo jiných aktiv a automaticky ho rebalancovat a optimalizovat. Robo-advisory platformy jsou vhodné pro pasivní investory, kteří chtějí delegovat rozhodování o investicích a ušetřit čas a náklady.
 • Investovat do jednotlivých akcií (stock picking): Investovat do jednotlivých akcií znamená vybírat si konkrétní společnosti, které chcete vlastnit a nakupovat jejich akcie na burze. Investovat do jednotlivých akcií vyžaduje více znalostí, analýzy a sledování trhu. Investovat do jednotlivých akcií může být ziskovější než investovat do fondů nebo ETF, ale také riskantnější, protože jste závislí na výkonnosti jednotlivých společností a jejich odvětví.
  • Kde začít?
   • Tématu jak investovat do jednotlivých akcií se budeme věnovat v dalším našem článku.
 1. Otevřete si investiční účet

Aby jste mohli investovat do akcií, potřebujete si otevřít investiční účet u brokera nebo investiční platformy. Broker je zprostředkovatel, který vám umožní nakupovat a prodávat akcie a jiná aktiva na burze. Investiční platforma je online služba, která vám nabízí přístup k různým investičním produktům a nástrojům. Při výběru brokera nebo investiční platformy byste měli zvážit následující faktory:

 • Poplatky: Poplatky jsou náklady, které platíte za používání služeb brokera nebo platformy. Poplatky se mohou lišit podle typu a velikosti transakce, druhu aktiva, druhu účtu nebo dalších služeb. Poplatky snižují váš výnos z investic, takže byste měli hledat brokera nebo platformu s co nejnižšími poplatky.
 • Nabídka: Nabídka je soubor aktiv a produktů, které můžete nakupovat a prodávat prostřednictvím brokera nebo platformy. Nabídka by měla odpovídat vaší investiční strategii a preferencím. Například, pokud chcete investovat do ETF, měli byste si vybrat brokera nebo platformu, která nabízí široký výběr ETF z různých trhů a odvětví.
 • Kvalita: Kvalita je míra spolehlivosti, bezpečnosti a uživatelské přívětivosti brokera nebo platformy. Kvalita zahrnuje také kvalitu zákaznické podpory, vzdělávacích materiálů, analytických nástrojů a dalších funkcí, které vám pomohou při investování. Kvalita by měla být vaší prioritou při výběru brokera nebo platformy, protože se jedná o vaše peníze.
 1. Rozhodněte se, do čeho investovat

Jakmile máte otevřený investiční účet, můžete začít vybírat aktiva, do kterých chcete investovat. To znamená rozhodnout se o tom, jak rozdělit své peníze mezi různé typy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo hotovost. Toto rozhodnutí se nazývá alokace aktiv a je klíčové pro určení vašeho výnosu a rizika z investic.

Alokace aktiv by měla být založena na vašich investičních cílech, horizontu a toleranci k riziku. Investiční cíle jsou to, co chcete dosáhnout svými investicemi, například zajistit si důchod, koupit si dům nebo poslat dítě na vysokou školu. Investiční horizont je doba, po kterou chcete držet své investice, než je budete potřebovat pro své cíle. Tolerance k riziku je míra ochoty a schopnosti snášet kolísání hodnoty vašich investic.

 • Investovat do rizikových aktiv znamená, že musíte být připraveni na to, že hodnota vašich investic se může výrazně snížit nebo zvýšit v krátkém čase. Investovat do rizikových aktiv také vyžaduje více času a pozornosti, protože musíte sledovat vývoj trhu a reagovat na změny. Pokud máte dlouhý investiční horizont a vysokou toleranci k riziku, můžete si dovolit investovat více do rizikových aktiv, protože máte více času na to, aby se vaše investice zotavily z případných ztrát a dosáhly vyššího výnosu.
 • Investovat do konzervativních aktiv znamená, že hodnota vašich investic se mění méně a stabilněji. Investovat do konzervativních aktiv také vyžaduje méně času a úsilí, protože nemusíte tolik sledovat trh a dělat časté změny. Pokud máte krátký investiční horizont nebo nízkou toleranci k riziku, měli byste investovat více do konzervativních aktiv, protože potřebujete ochránit své peníze před nečekanými ztrátami a zajistit si jistý výnos.

Obecně platí, že akcie jsou považovány za rizikovější aktivum než dluhopisy, nemovitosti nebo hotovost. To znamená, že pokud chcete investovat do akcií, musíte být ochotni podstoupit vyšší riziko a očekávat vyšší výnos. Pokud chcete snížit riziko a zvýšit stabilitu svého portfolia, můžete kombinovat akcie s jinými typy aktiv, jako jsou dluhopisy, nemovitosti nebo hotovost. Tím dosáhnete diverzifikace, což znamená rozložení rizika mezi různá aktiva, která se chovají odlišně v různých situacích.

 1. Vyberte si akcie, do kterých chcete investovat

Pokud jste se rozhodli investovat do jednotlivých akcií, musíte si vybrat konkrétní společnosti, které chcete vlastnit. To znamená provést analýzu akcií a porovnat je podle různých kritérií, jako jsou:

 • Tržní kapitalizace (market cap): Tržní kapitalizace je celková hodnota společnosti na burze. Tržní kapitalizace se počítá jako počet akcií násobený cenou jedné akcie. Tržní kapitalizace odráží velikost a vliv společnosti na trhu. Obecně platí, že čím vyšší je tržní kapitalizace, tím stabilnější je společnost a tím nižší je její růstový potenciál.
 • Zisk (EBITDA): Zisk je rozdíl mezi příjmy a náklady společnosti za určité období. Zisk odráží schopnost společnosti generovat peněžní toky a plnit své finanční závazky. Zisk se může lišit podle odvětví, ve kterém společnost působí, a podle hospodářského cyklu. Obecně platí, že čím vyšší je zisk, tím atraktivnější je společnost pro investory.
 • Cena/zisk (P/E ratio): Cena/zisk je poměr mezi cenou akcie a ziskem na akcii. Zisk na akcii je zisk společnosti dělený počtem akcií. Cena/zisk odráží očekávání trhu ohledně budoucího růstu a výkonnosti společnosti. Cena/zisk se také používá k porovnání relativní hodnoty akcií různých společností. Obecně platí, že čím nižší je cena/zisk, tím levnější je akcie a tím vyšší je její potenciální výnos.
 • Dividenda (dividend): Dividenda je část zisku společnosti, kterou společnost vyplácí svým akcionářům jako odměnu za držení akcií. Dividenda se vyplácí pravidelně, obvykle čtvrtletně nebo ročně. Dividenda odráží schopnost společnosti generovat stabilní a udržitelné peněžní toky. Dividenda také poskytuje investorům pravidelný příjem z investic. Obecně platí, že čím vyšší je dividenda, tím atraktivnější je akcie pro investory, kteří hledají jistotu a stabilitu.
 • Růst (growth): Růst je míra, jakou se zvyšuje hodnota společnosti v čase. Růst se může měřit podle různých ukazatelů, jako jsou tržby, zisk, tržní podíl, inovace nebo expanze. Růst odráží schopnost společnosti zvýšit svou konkurenceschopnost a vytvořit hodnotu pro své akcionáře. Růst také poskytuje investorům možnost dosáhnout vyššího výnosu z investic. Obecně platí, že čím vyšší je růst, tím atraktivnější je akcie pro investory, kteří hledají potenciál a dynamiku.

Při výběru akcií byste měli vzít v úvahu tyto a další kritéria a srovnat je s vaší investiční strategií a cíli. Měli byste také rozmanit své portfolio mezi různé společnosti, odvětví a regiony, abyste snížili riziko a zvýšili šanci na úspěch.

 1. Nakupujte a prodávejte akcie

Jakmile jste si vybrali akcie, do kterých chcete investovat, můžete začít nakupovat a prodávat akcie na burze prostřednictvím svého brokera nebo platformy. K tomu potřebujete zadat příkaz k nákupu nebo prodeji akcie za určitou cenu a množství. Existuje několik typů příkazů, které můžete použít, jako jsou:

 • Tržní příkaz: Tržní příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji akcie za aktuální tržní cenu. Tržní příkaz je proveden okamžitě za nejlepší dostupnou cenu. Tržní příkaz je vhodný pro investory, kteří chtějí rychle nakoupit nebo prodat akcii bez ohledu na cenu.
 • Limitní příkaz: Limitní příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji akcie za určitou maximální nebo minimální cenu. Limitní příkaz je proveden pouze tehdy, pokud se tržní cena dostane na úroveň limitu nebo nižší (v případě nákupu) nebo vyšší (v případě prodeje). Limitní příkaz je vhodný pro investory, kteří chtějí nakoupit nebo prodat akcii za co nejlepší cenu a jsou ochotni počkat, až se trh dostane na jejich úroveň.
 • Stop příkaz: Stop příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji akcie, který se aktivuje, pokud se tržní cena dostane na určitou úroveň zvanou stop cena. Stop příkaz se poté stane tržním příkazem a je proveden za nejlepší dostupnou cenu. Stop příkaz je vhodný pro investory, kteří chtějí chránit své zisky nebo omezit své ztráty v případě nepříznivého pohybu trhu.

Při nakupování a prodávání akcií byste měli také zvážit následující faktory:

 • Čas (investiční horizont): Čas je důležitý faktor, který ovlivňuje cenu a dostupnost akcií. Akciové trhy mají určité otevírací a zavírací hodiny, během kterých se obchoduje s akciemi. Akciové trhy také reagují na různé události, zprávy a data, které mohou způsobit výkyvy cen. Proto byste měli sledovat čas a tržní situaci, když chcete nakoupit nebo prodat akcie.
 • Poplatky: Poplatky jsou náklady, které platíte za provedení transakce s akciemi. Poplatky se skládají z poplatku brokera nebo platformy, poplatku burzy a poplatku regulátora. Poplatky se mohou lišit podle typu a velikosti transakce, typu brokera nebo platformy a typu burzy. Poplatky snižují váš výnos z investic, takže byste měli hledat co nejnižší poplatky.
 • Daně: Daně jsou povinné platby, které musíte odvést státu z vašich příjmů z investic. Daně se vztahují na výnosy z prodeje akcií (kapitálový zisk) a na výplaty dividend. Daně se mohou lišit podle vašeho daňového rezidentství, typu aktiva, držení aktiva a dalších faktorů. Daně snižují váš výnos z investic, takže byste měli optimalizovat svou daňovou situaci.

Při nakupování a prodávání akcií byste měli být opatrní, disciplinovaní a informovaní. Měli byste si stanovit svou investiční strategii a dodržovat ji. Měli byste také sledovat vývoj trhu a svého portfolia a dělat potřebné změny. Měli byste také být připraveni na to, že investování do akcií je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost a odolnost.

Závěr

Investovat do akcií je zajímavý a potenciálně ziskový způsob, jak zhodnotit své peníze a dosáhnout svých finančních cílů. Investovat do akcií však také vyžaduje znalosti, dovednosti a odvahu. Pokud chcete začít investovat do akcií, musíte si vybrat, jak chcete investovat, otevřít si investiční účet, rozhodnout se, do čeho investovat, vybrat si akcie, do kterých chcete investovat, a nakupovat a prodávat akcie. Při tom byste měli dodržovat základní pravidla investování, jako je diverzifikace, alokace aktiv, analýza akcií, výběr typu příkazu, sledování času, poplatků a daní. Investovat do akcií je výzva, ale také příležitost. Doufáme, že tento článek vám pomohl pochopit, jak začít investovat do akcií. Přejeme vám hodně štěstí a úspěchů na vaší investiční cestě.

Akce Časově omezeno
4,89 %
Hledáte hypotéku? Umíme to za 4,89 %
Sjednejte si hypotéku bez starostí online a užijte si nižší splátky s úrokem od 4,89 %. Vyzkoušejte hypoteční kalkulačku!
Hypoteční kalkulačka
SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:
Tags:

PŘIDEJ KOMENTÁŘ