Jak investovat do dluhopisů: Průvodce pro začátečníky

SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:
5/5 - (1 vote)

Dluhopisy jsou jednou z možností, jak investovat své peníze v roce 2023. Dluhopisy jsou cenné papíry, které představují dluh emitenta vůči držiteli. Emitent se zavazuje zaplatit držiteli dluhopisu pravidelný úrok a na konci doby splatnosti vrátit nominální hodnotu dluhopisu. Dluhopisy mohou být vydávány státy, městy, podniky nebo mezinárodními organizacemi.

V tomto článku se podíváme na to, do jakých dluhopisů investovat, proč do portfolia zařadit dluhopisy, proč klesá cena dříve vydaných dluhopisů a jaká jsou k tomu pozitiva, a jak ovlivňuje doba splatnosti úrokové riziko.

Do jakých dluhopisů investovat?

Při výběru dluhopisů je třeba zvážit několik faktorů, jako jsou například:

 • Úroková míra – je to procento z nominální hodnoty dluhopisu, které emitent platí držiteli jako odměnu za půjčení peněz. Úroková míra odráží riziko spojené s emitentem a očekávanou inflací. Čím vyšší je úroková míra, tím vyšší je výnosnost dluhopisu, ale také tím vyšší je riziko nesplacení.
 • Doba splatnosti – je to doba, po kterou emitent splácí dluh držiteli. Doba splatnosti může být několik měsíců, let nebo desetiletí. Čím delší je doba splatnosti, tím vyšší je obvykle úroková míra, ale také tím vyšší je citlivost ceny dluhopisu na změny tržních úrokových sazeb.
 • Kvalita emitenta – je to schopnost a ochota emitenta splácet svůj dluh v plné výši a včas. Kvalita emitenta se obvykle hodnotí pomocí ratingových agentur, které přidělují písmenné známky podle různých kritérií. Čím vyšší je kvalita emitenta, tím nižší je riziko nesplacení, ale také tím nižší je úroková míra.

Obecně platí, že mezi různými typy dluhopisů existuje kompromis mezi rizikem a výnosností. Některé z možných typů dluhopisů jsou:

 • Dluhopisy firem na české burze – jsou to dluhopisy vydávané českými společnostmi, které jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Tyto dluhopisy nabízejí relativně vysokou úrokovou míru a možnost diverzifikace portfolia. Na druhou stranu jsou tyto dluhopisy vystaveny riziku tržní likvidity (tj. možnosti prodat je za přijatelnou cenu) a riziku platební neschopnosti emitenta. Před nákupem těchto dluhopisů je třeba pečlivě prostudovat finanční situaci a rating emitenta.
 • Státní dluhopisy – jsou to dluhopisy vydávané českým státem nebo jinými státy. Tyto dluhopisy jsou považovány za nejbezpečnější investici (oproti investicím do akcií), protože riziko nesplacení je minimální. Na druhou stranu tyto dluhopisy nabízejí relativně nízkou úrokovou míru a jsou citlivé na změny tržních úrokových sazeb. Před nákupem těchto dluhopisů je třeba sledovat vývoj makroekonomických ukazatelů a měnové politiky.

Dobré – dluhopisy firem na české burze a státní dluhopisy. Tyto dluhopisy umožňují dosáhnout vyváženého poměru mezi rizikem a výnosností, a zároveň poskytují možnost diverzifikace portfolia.

Špatné – všechno ostatní. Tyto dluhopisy mohou být příliš rizikové, příliš nákladné, příliš složité nebo příliš málo likvidní. Před nákupem těchto dluhopisů je třeba provést důkladnou analýzu a poradit se s odborníkem.

Proč do portfolia zařadit dluhopisy?

Dluhopisy jsou vhodným doplňkem portfolia z několika důvodů, jako jsou například:

 • Příjem – dluhopisy poskytují pravidelný a stabilní příjem z úroků, který může být použit k financování životních potřeb nebo k reinvestování do dalších aktiv.
 • Ochrana – dluhopisy chrání hodnotu portfolia před inflací, pokud mají vyšší úrokovou míru než inflační sazba. Dluhopisy také chrání portfolium před poklesem akciových trhů, protože obvykle mají nízkou nebo zápornou korelaci s akciemi.
 • Rozmanitost – dluhopisy zvyšují rozmanitost portfolia, což snižuje celkové riziko a zvyšuje očekávanou výnosnost. Dluhopisy mohou být zařazeny do portfolia podle různých kritérií, jako jsou například emitent, doba splatnosti, úroková míra, měna nebo geografická oblast.

Proč klesá cena dříve vydaných dluhopisů a jaká jsou k tomu pozitiva?

Cena dříve vydaných dluhopisů se mění v závislosti na nabídce a poptávce na trhu. Cena dříve vydaných dluhopisů také závisí na výši tržních úrokových sazeb. Pokud tržní úrokové sazby vzrostou, cena dříve vydaných dluhopisů klesne, protože se stávají méně atraktivními ve srovnání s nově vydávanými dluhopisy s vyšší úrokovou mírou. Naopak, pokud tržní úrokové sazby klesnou, cena dříve vydaných dluhopisů vzroste, protože se stávají více atraktivními ve srovnání s nově vydávanými dluhopisy s nižší úrokovou mírou.

Pokles ceny dříve vydaných dluhopisů má několik pozitivních aspektů, jako jsou například:

 • Příležitost k nákupu – pokles ceny dříve vydaných dluhopisů umožňuje investorům nakoupit tyto dluhopisy za nižší cenu.
 • Vyšší výnosnost – pokles ceny dříve vydaných dluhopisů znamená, že jejich výnosnost (tj. poměr mezi úrokem a cenou) se zvyšuje. To znamená, že investoři dostávají více peněz za každou korunu investovanou do těchto dluhopisů. Vyšší výnosnost také kompenzuje vyšší riziko spojené s poklesem ceny dluhopisů.
 • Nižší náklady na refinancování – pokles ceny dříve vydaných dluhopisů umožňuje emitentům snadněji refinancovat svůj dluh tím, že vydávají nové dluhopisy s nižší úrokovou mírou a používají je k odkupu starých dluhopisů s vyšší úrokovou mírou. Tím se snižují náklady na úroky a zvyšuje finanční stabilita emitenta.

Jak ovlivňuje doba splatnosti úrokové riziko?

Úrokové riziko je riziko, že se cena dluhopisu změní v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Úrokové riziko je ovlivněno dobou splatnosti dluhopisu, která je doba, po kterou emitent splácí dluh držiteli. Čím delší je doba splatnosti, tím vyšší je úrokové riziko, protože:

 • Delší doba splatnosti znamená delší nejistotu – čím delší je doba splatnosti, tím více se mohou změnit tržní úrokové sazby během životnosti dluhopisu. To znamená, že cena dluhopisu může být více ovlivněna změnami tržních úrokových sazeb než cena dluhopisu s kratší dobou splatnosti.
 • Delší doba splatnosti znamená nižší frekvenci úroků – čím delší je doba splatnosti, tím méně často emitent platí úrok držiteli. To znamená, že držitel dluhopisu musí čekat déle na obdržení peněz z úroků, což snižuje současnou hodnotu těchto peněz. To také znamená, že držitel dluhopisu má méně možností reinvestovat tyto peníze za nových tržních podmínek.

Je tedy lepší vlastnit krátkodobé nebo dlouhodobé dluhopisy? To závisí na preferencích a očekáváních investora. Krátkodobé dluhopisy jsou vhodné pro investory, kteří hledají nižší riziko, vyšší likviditu a pružnost při reinvestování. Dlouhodobé dluhopisy jsou vhodné pro investory, kteří hledají vyšší výnosnost, ochranu před inflací a stabilní příjem.

Závěr

Dluhopisy jsou jednou z možností, jak investovat své peníze. Dluhopisy mají své výhody i nevýhody, které je třeba znát a zvážit před nákupem. V tomto článku jsme se zaměřili na to, do jakých dluhopisů investovat, proč do portfolia zařadit dluhopisy, proč klesá cena dříve vydaných dluhopisů a jak ovlivňuje doba splatnosti úrokové riziko. Doufáme, že jsme vám pomohli lépe pochopit svět dluhopisů a že vám to pomůže při vašem investičním rozhodování.

Další užitečné články ze světa investic:

Soutěž o iPhone 15, AirPods 3 a další ceny s HypoSpace.cz

Soutěž Časově omezeno
4,89 %
Vyhrajte iPhone 15 a další ceny
       
Sjednejte si online hypotéku od HypoSpace.cz s úrokem od 4,89 % a zařaďte se tak do soutěže o iPhone 15, Apple AirPods 3 a další ceny.
Chci soutěžit
SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:
Tags:

PŘIDEJ KOMENTÁŘ