Šokující předpovědi rok 2024: Jak se svět vyrovná s koncem “starého normálu”

SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:
5/5 - (1 vote)

SAXO banka je známá svými odvážnými a kontroverzními předpověďmi, které se snaží předvídat možné scénáře, které by mohly ovlivnit světovou ekonomiku a politiku. V roce 2024 se banka zaměřuje na to, jak se svět vyrovnává s koncem “starého normálu”, který byl založen na stabilní geopolitice, nízké inflaci a nízkých úrokových sazbách. Podle banky je tento model neudržitelný a svět se ocitá v nebezpečně nejisté budoucnosti.

V tomto článku se podíváme na některé z nejšokujících předpovědí SAXO banky na rok 2024 a jejich možné dopady na světové trhy, společnosti a lidi.

Saúdská Arábie se stává fotbalovou supervelmocí díky ropě

Jednou z nejvýraznějších předpovědí SAXO banky je, že cena ropy vzroste na $150 za barel, což je nejvyšší úroveň od roku 2008. Tento nárůst je způsoben rostoucím napětím na Blízkém východě, snižováním produkce OPEC+ a zvyšováním poptávky po oživení pandemie.

Saúdská Arábie, která je největším producentem ropy na světě, využívá svého bohatství a vlivu, aby si zajistila dominantní postavení na mezinárodní scéně. Korunní princ Mohammed bin Salmán, který je známý svou vizí 2030, která má modernizovat a diverzifikovat saúdskou ekonomiku, se rozhodne koupit franšízu Ligy mistrů UEFA, nejprestižnější fotbalové soutěže v Evropě. Tímto krokem si získává sympatie milionů fanoušků fotbalu po celém světě a zároveň zvyšuje prestiž a propagaci Saúdské Arábie.

Tato předpověď by měla značné důsledky pro globální energetický trh, geopolitiku a sportovní průmysl. Zvýšení ceny ropy by zvýšilo náklady na dopravu, výrobu a spotřebu, což by mohlo vést k vyšší inflaci, nižšímu růstu a vyšší nestabilitě. Saúdská Arábie by získala větší moc a vliv na Blízkém východě i v celosvětovém měřítku, což by mohlo vyvolat napětí s jejími sousedy a konkurenty. Koupě Ligy mistrů by mohla změnit dynamiku evropského fotbalu, který by se stal více závislým na saúdských penězích a zájmech.

Léky proti obezitě způsobují novou zdravotní krizi

Další šokující předpověď SAXO banky je, že svět bude čelit nové zdravotní krizi, která bude způsobena nadměrnou spoléháním na léky proti obezitě. Tyto léky, známé jako GLP-1, jsou schopny snížit hmotnost a zlepšit metabolismus tím, že napodobují hormon, který reguluje chuť k jídlu. Tyto léky jsou považovány za zázračné, protože umožňují lidem zhubnout bez nutnosti změnit svůj životní styl.

Podle SAXO banky se však tyto léky stanou kontraproduktivními, protože lidé, kteří je užívají, přestanou dodržovat zdravou dietu a cvičení. Tím se zvýší riziko vzniku dalších zdravotních problémů, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka, rakovina a deprese. Navíc se tyto léky stanou návykovými a způsobí závislost a abstinenční příznaky u těch, kteří je přestanou užívat.

Tato předpověď by měla vážné dopady na globální zdraví, společnost a ekonomiku. Zvýšení zdravotních komplikací by znamenalo vyšší náklady na zdravotní péči, nižší kvalitu života a nižší produktivitu. Společnost by se stala více pasivní, apatickou a závislou na farmaceutickém průmyslu. Ekonomika by byla ovlivněna nižším růstem, vyšší nezaměstnaností a nižší konkurenceschopností.

USA se obrací k socialismu kvůli rostoucímu dluhu

SAXO banka také předpovídá, že USA se v roce 2024 vzdají kapitalismu a přijmou socialistický model. Tento radikální krok je motivován rostoucím rozpočtovým schodkem, který překračuje 10 % HDP, a nedostatkem poptávky po amerických státních dluhopisech. Vláda se zoufale snaží podpořit poptávku po svých dluhopisech tím, že osvobodí jejich příjmy od daně. Tím se stane držení státních dluhopisů výhodnějším než investování do akcií nebo jiných aktiv.

Tento krok však znamená, že vláda se stává hlavním zdrojem financování pro soukromý sektor, což zvyšuje její vliv a kontrolu nad ekonomikou. Vláda také zvyšuje své výdaje na sociální programy, jako je zdravotní péče, vzdělání a důchody, aby získala podporu voličů. To vede k větší roli státu v ekonomice a k menší roli trhu.

Tato předpověď by měla obrovské důsledky pro globální ekonomický a politický systém. Změna ekonomického modelu USA by zpochybnila jejich postavení jako světové supervelmoci a lídra volného trhu. To by mohlo vést k většímu napětí s jejich spojenci a rivaly, jako je Čína, Evropa a Rusko. To by také mohlo ovlivnit globální finanční systém, který je založen na dolaru jako rezervní měně.

Falešné video vyvolává jadernou hrozbu mezi USA a Čínou

Umělá inteligence je jednou z nejvýznamnějších technologií současnosti, která má potenciál změnit svět k lepšímu. Avšak umělá inteligence má také svou temnou stranu, která může být zneužita pro škodlivé účely. Jedním z takových případů je generativní falešná umělá inteligence, která je schopna vytvářet realistické a přesvědčivé podvrhy textu, obrazu, zvuku nebo videa.

SAXO banka předpovídá, že v roce 2024 dojde k nejpodvodnějšímu útoku generativní falešné umělé inteligence, jaký kdy byl k vidění. Zločinecká skupina použije tuto technologii k vytvoření falešného videa, které ukazuje, jak americký prezident vyhrožuje jadernou válkou Číně. Toto video se rychle šíří na sociálních médiích a vyvolává paniku a chaos mezi veřejností a vládami. Než je video prohlášeno za podvrh, je již příliš pozdě a svět se ocitá na pokraji jaderného konfliktu.

Tato předpověď by měla katastrofální následky pro globální bezpečnost, stabilitu a důvěru. Generativní falešná umělá inteligence by se stala hrozbou pro národní bezpečnost, demokracii a pravdu. Lidé by měli problémy s rozlišením mezi skutečností a fikcí, což by snížilo jejich důvěru v informace, instituce a autority. Vlády by musely přijmout nové přísné zákony a opatření, které by omezily používání a šíření této technologie, což by mohlo vést k omezení svobody projevu a inovace.

Římský klub bojuje za spravedlivější obchodní podmínky

SAXO banka také předpovídá, že v roce 2024 dojde k vytvoření nového mezinárodního uskupení, které bude hájit zájmy zemí s největším deficitem. Toto uskupení, které bude nazýváno Římský klub, bude zahrnovat USA, Velkou Británii, Indii, Turecko a Jihoafrickou republiku. Tyto země se spojí, aby vyjednaly nové podmínky světového obchodu, které by jim umožnily snížit své obchodní nerovnováhy a zvýšit svou konkurenceschopnost.

Římský klub bude požadovat, aby země s přebytkem, jako je Čína, Německo, Japonsko a Jižní Korea, snížily své přebytky a zvýšily svou domácí poptávku. To by znamenalo, že by tyto země musely zvýšit své výdaje na veřejné služby, sociální zabezpečení a infrastrukturu, snížit své úspory a zvýšit své mzdy. To by také znamenalo, že by tyto země musely snížit své cla, kvóty a dotace, které chrání jejich domácí průmysl.

Tato předpověď by měla zásadní dopady na globální obchodní a finanční systém. Vytvoření Římského klubu by znamenalo přenastavení globálního ekonomického modelu, který byl založen na volném obchodu a globalizaci. To by mohlo vést k většímu protekcionismu, nacionalismu a konfliktům mezi zeměmi s přebytkem a deficitem. To by také mohlo ovlivnit globální měnový systém, který je založen na dolaru jako rezervní měně.

Robert F. Kennedy Jr. se stává novým americkým prezidentem

Poslední šokující předpověď SAXO banky je, že Robert F. Kennedy Jr., synovec bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho, vyhraje americké prezidentské volby v roce 2024. Kennedy, který je známý svou kritikou vakcín, 5G a chemtrails, se stane lídrem nového politického hnutí, které se nazývá “Pravda a svoboda”. Toto hnutí se zaměřuje na ochranu osobních práv, svobody a zdraví Američanů proti korporacím, médiím a vládě.

Kennedy využívá své charisma, slavné jméno a sociální média, aby získal podporu milionů Američanů, kteří jsou nespokojení s Bidenem a Trumpem. Kennedy slibuje, že zruší všechna omezení související s pandemií, zastaví všechny války, zavede zelenou energii, zruší federální rezervu a vrátí Ameriku k její slávě. 5. listopadu vítězí Kennedy v amerických prezidentských volbách a zahajuje novou éru americké politiky.

Tato předpověď by měla obrovské důsledky pro USA i pro celý svět. Zvolení Kennedyho by znamenalo radikální změnu americké politiky, společnosti a kultury. To by mohlo vést k větší polarizaci, nepokojům a narušení v zemi. To by také mohlo ovlivnit americké vztahy se zbytkem světa, který by mohl být znepokojen Kennedyho izolacionismem, populismem a konspiračními teoriemi.

Závěr

V tomto článku jsme se podívali na některé z nejšokujících předpovědí SAXO banky na rok 2024, které se snaží předvídat možné scénáře, které by mohly ovlivnit světovou ekonomiku a politiku. Tyto předpovědi jsou založeny na analýze současných trendů, dat a událostí, ale také na kreativitě, intuici a provokaci. Tyto předpovědi nejsou určeny jako přesné předpovědi budoucnosti, ale spíše jako stimul pro diskusi, reflexi a přípravu na možné výzvy a příležitosti, které nás čekají.

Tyto předpovědi nám ukazují, že svět se nachází v kritickém bodě, kdy se starý normál, který byl založen na stabilní geopolitice, nízké inflaci a nízkých úrokových sazbách, dostává do konce. Svět se tak ocitá v nebezpečně nejisté budoucnosti, která je plná rizik, ale také příležitostí. Jak se s touto budoucností vyrovnáme, záleží na našich rozhodnutích, akcích a adaptabilitě.

SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:

PŘIDEJ KOMENTÁŘ