Jak si zřídit datovou schránku: ✅ Praktický průvodce pro občany a podnikatele

SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:
5/5 - (1 vote)

Datová schránka je elektronické úložiště, které slouží k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci a fyzickými nebo právnickými osobami. Datová schránka je bezpečná, rychlá a levná forma komunikace se státem. V tomto článku vám vysvětlíme, jak si datovou schránku zřídit, k čemu je dobrá a prospěšná, komu je určena a jaké povinnosti to přináší.

Co je datová schránka?

Datová schránka je definována zákonem č. 300/2008 Sb. jako elektronické úložiště speciálního typu, které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Datová schránka funguje nonstop, úřední hodiny pro ni neplatí. Pro komunikaci s úřady je zdarma. Využijete ji odkudkoliv, na úřady nemusíte osobně. Datová schránka má také další výhody:

 • Umožňuje doručovat dokumenty s právními účinky
 • Zajišťuje ochranu osobních údajů a důvěrnost obsahu
 • Ukládá dokumenty v elektronické podobě po dobu 10 let
 • Umožňuje přidat pověřenou osobu, která může spravovat datovou schránku za vás
 • Umožňuje archivovat datové zprávy do vlastního počítače nebo do cloudových služeb

Komu je datová schránka určena?

Datovou schránku může mít každý občan České republiky starší 18 let, který má platný občanský průkaz s čipem. Datovou schránku mohou také založit podnikající fyzické osoby (OSVČ) a právnické osoby (firmy, spolky, obce atd.).

Některým subjektům je datová schránka zřizována automaticky. Patří sem například:

 • Orgány veřejné moci (stát, kraje, obce, soudy, policie atd.)
 • Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku
 • Podnikající fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku
 • Osoby povinné k dani z přidané hodnoty (plátci DPH)

Pokud vám byla datová schránka automaticky založena, dostanete o tom informaci v dopise nebo vám bude doručena do vaší datové schránky. Pokud si nejste jisti, zda máte datovou schránku nebo ne, můžete to zkontrolovat na portálu www.mojedatovaschranka.cz.

Jak si zřídit datovou schránku?

Pokud si chcete založit datovou schránku dobrovolně, máte několik možností:

 • Založit si datovou schránku osobně na kontaktním místě Ministerstva vnitra nebo na pobočce České pošty. Budete potřebovat platný občanský průkaz s čipem a vyplnit žádost o založení datové schránky.
 • Založit si datovou schránku online pomocí mobilního klíče eGovernmentu. Budete potřebovat platný občanský průkaz s čipem a mobilní telefon s aplikací Mobilní klíč. Pomocí aplikace naskenujete QR kód na portálu www.mojedatovaschranka.cz a vyplníte žádost o založení datové schránky.
 • Založit si datovou schránku online pomocí identity občana. Budete potřebovat platný občanský průkaz s čipem a bankovní identitu nebo NIA ID. Pomocí identity občana se přihlásíte na portál www.mojedatovaschranka.cz a vyplníte žádost o založení datové schránky.

Po založení datové schránky dostanete přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), které budete používat k přihlášení do vaší datové schránky. Přístup do datové schránky můžete také zajistit pomocí certifikátu, SMS nebo bezpečnostního kódu.

Jaké povinnosti má majitel datové schránky?

Majitel datové schránky má několik povinností:

 • Pravidelně kontrolovat obsah své datové schránky a přijímat doručené dokumenty
 • Dodržet lhůty pro podání odpovědi nebo dalších úkonů v souvislosti s doručenými dokumenty
 • Ochránit své přístupové údaje a neposkytovat je nikomu jinému (s výjimkou pověřených osob)
 • Informovat správce o změnách svých osobních údajů (např. jméně, adrese atd.)
 • Dodržet pravidla pro používání datových schránek stanovená zákony a provozním řádem

Závěr

Datová schránka je užitečný nástroj pro elektronickou komunikaci se státem a dalšími subjekty. Umožňuje rychlé, levné a bezpečné doručení dokumentů s právními účinky. Datovou schránku může mít každý občan České republiky starší 18 let, který má platný občanský průkaz s čipem. Některým subjektům je datová schránka zřizovaná automaticky. Datovou schránku si lze založit osobně nebo online pomocí mobilního klíče nebo identity občana. Majitel datové schránky má několik povinností spojených s jejím používáním.

Pokud chcete více informací o datových schránkách, můžete navštívit oficiální portál www.mojedatovaschranka.cz, kde najdete návody, tipy, novinky a kontakty na infolinku. Datová schránka vám usnadní komunikaci se státem a ušetří vám čas i peníze. Zvažte tedy její zřízení a využití.

SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:

PŘIDEJ KOMENTÁŘ