✅ Jak napsat dokonalý životopis (CV): tipy a triky přímo od šéfů a HR

SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:
5/5 - (1 vote)

Životopis je jedním z nejdůležitějších dokumentů při hledání zaměstnání. Je to vaše vizitka, která má za úkol zaujmout potenciálního zaměstnavatele a přesvědčit ho o vašich kvalitách a schopnostech. Jak ale napsat životopis, který bude profesionální, přehledný a atraktivní? V tomto článku vám poradíme, na co si dát pozor, čím upoutat a jaké chyby se vyhnout.

Zvolte vhodný formát a design

Prvním krokem při psaní životopisu je zvolit si vhodný formát a design. Existuje několik základních typů životopisů, které se liší podle toho, jak jsou uspořádány informace o vaší kariéře. Nejběžnějším typem je strukturovaný životopis, který popisuje vaši kariéru bez mezer v chronologickém pořadí. Tento formát je vhodný pro většinu profesí a situací, pokud nemáte příliš dlouhou nebo nepravidelnou pracovní historii.

Dalším typem je funkční životopis, který klade důraz na vaše dovednosti a úspěchy, nikoli na konkrétní zaměstnavatele nebo časové období. Tento formát je vhodný pro lidi, kteří měnili často práci, pracovali na různých projektech nebo chtějí změnit obor.

Posledním typem je kombinovaný životopis, který kombinuje prvky strukturovaného a funkčního životopisu. Tento formát je vhodný pro lidi s bohatou a rozmanitou kariérou, kteří chtějí ukázat své silné stránky i zkušenosti.

Jakmile si vyberete formát životopisu, musíte se rozhodnout i pro jeho design. Design by měl být jednoduchý, čistý a přehledný, aby byl snadno čitelný a působil profesionálně. Můžete si vybrat z různých šablon a vzorů životopisů, které jsou k dispozici online nebo v textových editorech. Dbejte ale na to, aby design odpovídal vaší profesi a osobnosti. Například pro kreativní obory můžete použít více barev nebo grafických prvků, pro konzervativní obory naopak volte spíše klasický a strohý styl.

Tip: Použijte souborový formát PDF pro uložení a odeslání vašeho životopisu. Tento formát zajistí univerzálnost a zachování formátování vašeho dokumentu v různých zařízeních a softwarových systémech.

Napište úvodní sekci

Úvodní sekce je první část vašeho životopisu, kterou uvidí potenciální zaměstnavatel. Je to vaše příležitost upoutat jeho pozornost a zaujmout ho svou nabídkou. V této sekci byste měli uvést své osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení, datum narození, adresa (trvalé i přechodné bydliště), telefon, e-mail a vaše foto. Dále byste měli napsat krátké představení uchazeče, ve kterém shrnete svůj profesní profil, cíle a motivaci pro danou pozici. Představení uchazeče by mělo být stručné (maximálně 3-4 věty), konkrétní a zaměřené na to, co můžete nabídnout zaměstnavateli.

Příklad představení uchazeče:

Jsem diplomovaný ekonom s pětiletou praxí v oblasti finančního řízení a analýzy. Mám zkušenosti s tvorbou rozpočtů, plánováním cash flow, kontrolou nákladů a reportováním výsledků. Hledám novou výzvu v dynamické společnosti, kde bych mohl uplatnit své analytické dovednosti a podpořit její růst a efektivitu.

Tip: Přizpůsobte své představení uchazeče každé pozici, o kterou se ucházíte. Zaměřte se na to, co hledá zaměstnavatel v inzerátu nebo popisu práce a jak se vaše kvalifikace a zájem shodují s jeho požadavky.

Uveďte své pracovní zkušenosti

Pracovní zkušenosti jsou klíčovou částí vašeho životopisu, která dokazuje vaše schopnosti a kompetence v praxi. V této sekci byste měli uvést všechna vaše dosavadní zaměstnání nebo relevantní projekty, na kterých jste pracovali. Každá položka by měla obsahovat následující informace:

 • Název pozice
 • Název společnosti nebo organizace
 • Místo (město nebo stát) a datum (měsíc/rok) nástupu i ukončení práce
 • Popis hlavních úkolů, odpovědností a úspěchů

Pokud používáte strukturovaný formát životopisu, uveďte své pracovní zkušenosti v chronologickém pořadí od nejnovějšího po nejstarší. Pokud používáte funkční nebo kombinovaný formát životopisu, můžete seskupit své pracovní zkušenosti podle témat nebo dovedností (např. marketingové projekty, manažerské pozice atd.).

Při popisu svých pracovních zkušeností používejte aktivní slovesa (např. vedl jsem tým 10 lidí) a kvantifikujte své úspěchy pomocí čísel nebo procent (např. zvýšil jsem tržby o 15 %). Snažte se také použít klíčová slova nebo fráze z inzerátu nebo popisu práce, aby bylo vidět, že jste relevantní pro danou pozici.

Příklad popisu pracovní zkušenosti:

Finanční manažer ABC spol. s r.o., Praha 01/2019 – současnost

 • Zodpovídám za finanční plánování, rozpočtování a reportování společnosti s obratem 50 milionů Kč
 • Analyzuji finanční výkazy, cash flow a náklady a navrhuji opatření pro zlepšení výkonnosti a efektivity
 • Spolupracuji s externími auditory, bankami a daňovými úřady
 • Řídím a školím tým 5 finančních analytiků a účetních

Uveďte své dovednosti

Dovednosti jsou další důležitou částí vašeho životopisu, která ukazuje vaše schopnosti a znalosti v různých oblastech. V této sekci byste měli uvést všechny dovednosti, které jsou relevantní pro danou pozici nebo obor. Můžete rozlišit mezi tvrdými dovednostmi (hard skills), které jsou měřitelné a specifické pro určitou práci (např. jazyky, počítačové programy, certifikáty atd.) a měkkými dovednostmi (soft skills), které jsou spíše obecné a souvisejí s vaším chováním a postojem (např. komunikace, týmová práce, řešení problémů atd.).

Při uvádění svých dovedností buďte konkrétní a upřímní. Neuveďte dovednosti, které nemáte nebo které neumíte prokázat. Pokud možno, uveďte i úroveň vašich dovedností pomocí stupnice nebo popisu (např. angličtina – pokročilý, Excel – základní). Snažte se také vybrat ty dovednosti, které jsou nejvíce požadované nebo ceněné v daném oboru nebo pozici.

Příklad uvedení dovedností:

Jazyky: angličtina – plynulá, němčina – středně pokročilá, francouzština – základní Počítačové dovednosti: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP, QuickBooks Odborné dovednosti: finanční analýza, rozpočtování, reportování, audit Měkké dovednosti: komunikace, týmová práce, organizace, adaptabilita

Uveďte své vzdělání

Vzdělání je část vašeho životopisu, která popisuje vaše formální vzdělání a další školení nebo kurzy, které jste absolvovali. V této sekci byste měli uvést následující informace:

 • Název školy nebo instituce
 • Místo (město nebo stát) a datum (měsíc/rok) začátku i ukončení studia
 • Obor studia nebo název programu
 • Získaný titul nebo certifikát

Pokud používáte strukturovaný formát životopisu, uveďte své vzdělání v chronologickém pořadí od nejnovějšího po nejstarší. Pokud používáte funkční nebo kombinovaný formát životopisu, můžete seskupit své vzdělání podle témat nebo oborů (např. ekonomické vzdělání, jazykové vzdělání atd.).

Při uvádění svého vzdělání buďte struční a relevantní. Neuveďte vzdělání, které je příliš staré nebo nesouvisející s danou pozicí. Pokud jste nedokončili studium nebo jste stále studentem, uveďte to také. Pokud máte dobrý průměr známek nebo jste získali nějaká ocenění nebo stipendia během studia, můžete to také zmínit.

Příklad uvedení vzdělání:

Vysoká škola ekonomická v Praze Praha 09/2015 – 06/2019 Bakalářský program Ekonomie a finance Titul Bc.

Uveďte další informace

Kromě základních částí životopisu můžete také uvést další informace, které mohou být pro zaměstnavatele zajímavé nebo důležité. Patří sem například:

 • Zájmy a koníčky: můžete uvést své osobní zájmy nebo koníčky, pokud souvisejí s danou pozicí nebo oborem nebo ukazují něco o vaší osobnosti. Například pokud se ucházíte o práci v cestovní kanceláři, můžete zmínit svou vášeň pro cestování. Snažte se ale vyhnout příliš obecným nebo běžným zájmům (např. čtení, hudba), které neposkytují žádnou přidanou hodnotu.
 • Další vzdělávání: můžete uvést další kurzy nebo školení, které jste absolvovali a které rozvíjejí vaše dovednosti nebo znalosti. Například pokud se ucházíte o práci ve finančním sektoru, můžete zmínit kurz o finanční gramotnosti nebo investování.
 • Sociální závazek: můžete uvést svou účast na dobrovolnických aktivitách nebo společensky prospěšných projektech. Tím ukážete svou sociální odpovědnost a angažovanost. Například pokud se ucházíte o práci v neziskovém sektoru, můžete zmínit svou práci pro charitu nebo ekologickou organizaci.
 • Zkušenosti ze zahraničí: můžete uvést své zkušenosti ze studia nebo práce v zahraničí. Tím ukážete svou schopnost adaptace na nové prostředí a kultury. Například pokud se ucházíte o práci v mezinárodní společnosti, můžete zmínit svůj rok na Erasmu nebo stáži v cizině.
 • Ocenění, stipendia a publikace: můžete uvést svá ocenění, stipendia nebo publikace, které dokazují vaše odbornost nebo úspěchy. Například pokud se ucházíte o práci ve výzkumu nebo akademickém sektoru, můžete zmínit svou diplomovou práci, články v odborných časopisech nebo granty.
 • Odkazy: můžete uvést jména a kontakty na osoby, které by mohly poskytnout doporučení o vaší práci nebo charakteru. Může to být váš bývalý nadřízený, kolega nebo učitel. Ujistěte se ale předem, že tyto osoby souhlasily s tím, že budou vašimi referencemi.

Tip: Uveďte pouze ty informace, které jsou relevantní pro danou pozici.

Zkontrolujte a zrevidujte svůj životopis

Posledním krokem při psaní životopisu je zkontrolovat a zrevidovat jeho obsah a formu. Tím se ujistíte, že váš životopis je bez chyb, nepřesností nebo nedostatků. Při kontrole a revizi svého životopisu si položte následující otázky:

 • Je můj životopis přehledný, strukturovaný a snadno čitelný?
 • Je můj životopis přizpůsobený dané pozici a zaměstnavateli?
 • Obsahuje můj životopis všechny důležité informace o mně a mé kariéře?
 • Používám konkrétní a aktivní slova a fráze?
 • Kvantifikuji a dokazuji své úspěchy a dovednosti?
 • Je můj životopis bez gramatických, pravopisných nebo stylistických chyb?
 • Je můj životopis v souladu s pravidly ochrany osobních údajů?

Pokud si nejste jisti svým životopisem, můžete požádat někoho jiného, aby ho přečetl a poskytl vám zpětnou vazbu. Může to být váš přítel, rodinný příslušník nebo profesionální poradce. Také můžete použít online nástroje nebo služby, které vám pomohou s kontrolou nebo optimalizací vašeho životopisu.

Napište závěr

Závěrem svého článku byste měli shrnout hlavní body a dát čtenáři nějaké praktické rady nebo motivaci pro psaní jejich vlastního životopisu. Zde je náš návrh:

Závěr

Životopis je klíčovým dokumentem při hledání zaměstnání, který by měl být pečlivě napsán a upraven. Při psaní životopisu byste měli dodržovat následující kroky:

 • Zvolte vhodný formát a design
 • Napište úvodní sekci
 • Uveďte své pracovní zkušenosti
 • Uveďte své dovednosti
 • Uveďte své vzdělání
 • Uveďte další informace
 • Zkontrolujte a zrevidujte svůj životopis

Pamatujte, že váš životopis by měl být přizpůsobený každé pozici, o kterou se ucházíte, a ukazovat vaše silné stránky a přínosy pro zaměstnavatele. Snažte se být konkrétní, aktivní a důkazový ve svých formulacích. A hlavně buďte upřímní a sebevědomí.

Doufáme, že tento článek vám pomohl s napsáním vašeho životopisu. Pokud potřebujete další pomoc nebo inspiraci, podívejte se na naše vzory a šablony životopisů online. Přejeme vám hodně úspěchů při hledání vaší vysněné práce!

Tip: Pokud potřebujete převést váš dokument v DOC nebo DOCX na PDF, můžete použít některý z online nástrojů nebo služeb, které vám to umožní. Například můžete použít Adobe Acrobat, Zamzar nebo Smallpdf. Postupujte podle těchto kroků:

 • Otevřete webovou stránku nástroje nebo služby, kterou chcete použít
 • Klikněte na tlačítko pro výběr nebo nahrání souboru DOC nebo DOCX
 • Počkejte, než se soubor převede na PDF
 • Stáhněte si nebo sdílejte svůj nový PDF soubor
SDÍLEJ KVALITU, AŤ SE TO DOZVÍ I TVOJE MÁMA:

PŘIDEJ KOMENTÁŘ